Yepud Kurul

Yepud Yönetim Kurulu

Şebnem MARDİNİ
Başkan
Tuna ROZANT
Başkan Yardımcısı
Leyla MİZRAHİ
Genel Sekreter
Doğan AYBAY
Üye
Ari ALİCİYAN
Sayman
Cansu ERGİN
Üye
Tülay AKIN ERGİNCAN
Üye
Kaan GÖK
Üye
Galip ÖLMEZ
Üye
Murat Ali AYDIN
Yedek Üye
Hasan Emre AKKUŞ
Yedek Üye
Hakan KAYA
Yedek Üye
Kadri Alper ERDİNÇ
Yedek Üye
Emre ÇALIŞKAN
Yedek Üye

Yepud Denetim Kurulu

Recep GEDİK
Üye
Ümit Yaşar DEMİR
Üye
Mehmet Cemil MAZLUM
Üye
Emman ÇİÇEK
Yedek Üye
Murat MAZLİYAH
Yedek Üye
Ahmat YAVUZ
Yedek Üye