Etkinlik Yönetimi Sertifika Programı

Etkinlik Yönetimi Sertifika Proğramı 7 Ekim 2008 tarihinden bu yana , Etkinlik sektörüne gerekli olan kalifiye yönetici adayı elemanlar hazırlamak amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve Yaratıcı Etkinlikler Planlama ve Uygulama Derneği (YEPUD) tarafından gerçekleştirilmektedir.

“Etkinlik Yönetimi” beceri kazandırma programı yeterli katılım sayısına ulaşması halinde yılda 2 dönem açılır. Sertifika programındaki dersler Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve YEPUD üyesi profesyoneller tarafından verilir. Program haftada 2 gün üçer saat, toplamda 72 saat eğitimden oluşmaktadır. Eğitim sonunda YEPUD üye şirketlerinde staj olarak uygulanmaktadır.

Ön Kayıt Formu

Ön kayıt formu için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Başvuru Formu