YEPUD Hakkımızda

İletişim : +90 530 302 88 60 // E posta: info@yepud.org

Misyon Vizyon


Misyon Vizyon

Yaratıcı Etkinlik Uygulama ve Planlama Derneği'nin (YEPUD) misyonu ise, kurumsal etkinlik sektörü alanında faaliyet gösteren üye kuruluşlar ve sektör arasında bir iletişim ağı oluşturarak sektör hakkında doğru ve güvenilir bilgi akışını sağlayan bir referans noktası haline gelmektedir. Dernek üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak, etkinlik sektörünün çalışma standartlarını belirlemek, üyeler arasında mesleki yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, üyelerinin hizmetlerini geliştirerek yurt içindeki ve yurtdışındaki organizasyonlarına destek olmak, sektörün tanıtımı konusunda yeni olanaklar sunmak ve üyelerine iç ve dış ek pazarlar sağlanmasına katkıda bulunmak da Yaratıcı Etkinlik Uygulama ve Planlama Derneği'nin (YEPUD) öncelikleri arasındadır.

Yaratıcı Etkinlik Uygulama ve Planlama Derneği'nin (YEPUD) vizyonu, kurumsal etkinlik yönetimi sektörünün yaratıcı ve profesyonel bir bakış açısıyla yürütülmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak ve Türk kurumsal etkinlik sektörünün dünya pazarında söz sahibi haline gelmesi için gerekli tanıtım çalışmalarının yürütülmesini sağlamaktadır.Yaratıcı Etkinlik Uygulama ve Planlama Derneği (YEPUD), Türkiye'de henüz geçmişi çok yeni olan, davet ve etkinlik sektörünü geliştirmek ve uluslararası arenada yer almasını sağlamak amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Etkinlik ve davet yönetimi ile etkinlik ve davet organizasyonu alanında çalışacak uzman ve eğitimli profesyoneller yetiştirilmesi amacı ile ilgili eğitim amaçlı seminerler düzenlemek, kurslar tertip etmek ve sertifikalar vermek derneğin en önem verdiği çalışma alanıdır. Yaratıcı Etkinlik Uygulama ve Planlama Derneği (YEPUD), ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleştirdiği etkinlik, toplantı, organizasyon ve tanıtım çalışmaları ile İstanbul'un ve Türkiye'nin dünya etkinlik ve davet sektörüne yön veren marka lokasyonlarından biri olmasını sağlamak adına etkin adımlar atmaktadır. Tüketicilerin, mekan işletmelerinin ve üyelerinin hak ve menfaatlerini karşılıklı korumak, anlaşmazlıklarda hakem ve bilirkişilik görevini üstlenerek danışmanlık görevini yürütmek Yaratıcı Etkinlik Uygulama ve Planlama Derneği'nin (YEPUD) faaliyetleri arasındadır. Yaratıcı Etkinlik Uygulama ve Planlama Derneği (YEPUD), vizyonu ve misyonunun gerektirdikleri doğrultusunda etkinlik sektöründe belli temel standartların oturmasına önderlik etmekte ve sektörel çalışma standartlarını belirlemek ve yükseltmek amacıyla yapılan çalışmaları yürütmektedir. Sektörde üretilen proje ve tasarımları korumaya yönelik çalışmalar yapmak, ve özel tasarımlara saygı göstererek, yaratıcılığı teşvik edip, sektörü kopyacılıktan korumak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara destek vererek sektörde etik standartların oluşturulmasına katkı sağlamak da derneğin görev alanı içerisindedir. Üyelerinin faaliyetlerini kolaylaştırmak için yan hizmet kuruluşlarını denetlemek, geliştirmek ve Türkiye'yi uluslararası ölçekte temsil edecek ve böylece sektörel saygınlığımızı arttıracak etkinlikleri planlayıp uygulamak da derneğimizin faaliyetleri arasındadır.


Scroll to Top